آداب و رسوم مازندران رسم و رسوم منحصر به فرد ایران

مازندران از استان های قدیمی با تاریخ چند هزار ساله به شمار می رود که غارهای متعدد مانند غار هوتو و آثار تاریخی در شهر های گوناگون مانند گوهر تپه، گواهان این ادعا هستند. این استان با مردمانی خونگرم و آداب رسوم های متنوع می باشد. با توجه به قدمت و تاریخ دیرینه این ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)