بیمه زلزله ساختمان چیست ؟ | موارد پوشش بیمه

زلزله، یکی از تهدیدهای طبیعی بزرگ است که همواره خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی است. این پدیده می‌تواند در هر زمان و در هر نقطه‌ای اتفاق بیفتد و خسارات جبران‌ناپذیری به ساختمان‌ها و اموال بیافریند. به‌همین دلیل، اهمیت و ضرورت تدابیر احتیاطی قبل از وقوع زلزله وجود دارد. بیمه زلزله یکی از ابزارهای موثر برای ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)