آشنایی کامل با پل معلق فلزی در بابلسر

بابلسر یک شهر ساحلی است که دارای پل معلق فلزی می باشد. این پل قبل از جنگ جهانی دوم در سال 1313 توسط مهندسین آلمانی و سوئدی بر روی بابلرود احداث شده است. طول این پل 80 متر، عرض آن هشت متر و ارتفاع آن 16 متر است. این پل به عنوان اولین پل ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)