10نکته ی مهم در تنطیم سند ملک

27 اردیبهشت 1402
0 دیدگاه
سند 1984198541859

به طور عمومی، در اکثر معاملات ملکی، طرفین تلاش می‌کنند تا سند ملک را تهیه و تنظیم کنند که بد نیست قبل از آن با انواع سند ملکی آشنایی داشته باشید.خریداران ملک پس از انتخاب ملک و توافق با فروشنده، وارد مرحله مهمی به نام سند زدن می‌شوند. در این مرحله، مالکیت ملک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

مراحل معاملات ملکی

مرحله اول: تنظیم معامله‌نامه یا سند عادی

مرحله دوم: ثبت رسمی معامله از طریق صدور و ثبت سند رسمی

سندهای ملکی 2158755

نکات مهم تنظیم سند

  1. طرفین باید در تاریخ مشخص شده در معامله‌نامه در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شوند. اگر روز مشخص شده تعطیل باشد، در روز بعد اقدام کنند.
  2. خریدار باید از ساعت شروع تا پایان ساعت اداری در دفتر خانه حاضر باشد. این امر به این دلیل است که در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار بتواند درخواست صدور گواهی عدم حضور را از دفتر خانه بدهد.
  3. خریدار حتماً باید مبلغ مورد نظر را به صورت چک بانکی یا نقدی آماده کند.
  4. قبل از تهیه سند رسمی، طرفین باید پیش‌نویس را مطالعه کنند. در این پیش‌نویس، تمام جزئیات و نکات باید درج شده باشد و اطلاعات ثبتی باید به درستی و دقت ذکر شود.
  5. اگر ملکی که در حال معامله است، سند صلح دارد و منافع آن به شخص دیگری تعلق دارد، حضور شخصی که منافع به نام او ثبت شده در روز تنظیم سند ضروری است تا سند صلح نامعتبر شود. در نتیجه، خریدار به عنوان مالک قطعی مال و منافع آن تلقی می‌شود.
  6. خریدار باید حتماً اقدام به دریافت صورتحساب‌های آب، برق و گاز از فروشنده کند.
  7. خریدار در هنگام پرداخت پول، حتماً باید رسیدی را دریافت کند که جزئیات پرداخت مانند تاریخ و سایر اطلاعات مربوطه در آن ذکر شده باشد.
  8. تا زمانی که خریدار تمام مبلغ مورد نظر برای خرید ملک را پرداخت نکند، سند رسمی تنظیم نمی‌شود.
  9. مطمئن شوید که ملک در وضعیت رهن بانکی یا بازداشت قرار ندارد.
  10. اطمینان حاصل کنید که طرف مقابل شخصاً مالک ملک است یا نماینده قانونی مالکیت را دارد.

 

انتقال سند ملک

انتقال سند ملک یکی از مهم‌ترین مراحل در فرایند خرید و فروش است و در آن باید به تمام جزئیات توجه شود. در صورت عدم توجه کافی به مسائل حقوقی مرتبط با تنظیم سند خانه و دیگر املاک، خریدار یا فروشنده ممکن است با عواقب ناگواری مواجه شوند.

سند مالکیت ملک 5468855

الزام تنظیم سند ملکی طبق قانون

فروشنده بر اساس مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت مکلف به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در قولنامه موجب برائت ( اقدام محدود کننده) فروشنده از این تعهد نخواهد شد. بنابراین، پس از تنظیم مبایعه‌نامه و عقد قرارداد بیع ( انتقال مالکیت) با تعیین دفترخانه، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که در تاریخ تعیین شده، جهت پرداخت مابقی ثمن ( پول) و تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حضور یابند.

خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در تاریخ قرارداد، از سردفتر درخواست صدور گواهی عدم حضور فروشنده را داشته باشد. در صورتی که فروشنده به تنظیم سند رسمی پایبندنباشد، خریدار مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی، می‌بایست دادخواست خود را به منظور الزام به تنظیم سند رسمی تهیه و به دادگاه محل وقوع ملک ارائه دهد.

به علاوه، خریدار می‌تواند همزمان با تقدیم دادخواست، درخواست صدور دستور موقت برای توقیف موقت ملک خریداری شده را نیز به دادگاه ارائه کند. این دستور موقت جلوی فروشنده را در طول مدت دادرسی می‌گیرد تا او نتواند ملک مورد نظر را به فرد دیگری بفروشد.

به علاوه، در برخی قراردادها ذکر شده است که در صورت عدم حضور یا منصرف شدن فروشنده از تنظیم سند رسمی، مبلغ مشخصی باید توسط فروشنده پرداخت شود. در این صورت، فروشنده اختیار دارد بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار فقط می‌تواند درخواست پرداخت وجه التزام یا الزام به تنظیم سند را داشته باشد. البته، مگر اینکه در قرارداد آنها، هر دو طرف متعهد شده باشند، در صورتی که فروشنده تعهد خود را به تأخیر بیندازد، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت کند.

الزام تنظیم سند :

اگرفروشنده در تاریخ تعیین شده دردفترخانه حضور نیابد، خریدار میتواند از سردفتر درخواست صدور گواهی عدم حضور فروشنده را داشته باشد.

ارسال دیدگاه